Zamówienia Publiczne

2024

Plan postępowań

Sukcesywna dostawa żywności


Archiwalne

2023

Plan postępowań

Postępowanie „Sukcesywna dostawa żywności”

Postępowanie „Sukcesywna dostawa żywności” na platformie eZamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c6b4c46-ef1a-11ed-9355-06954b8c6cb92022

Plan postępowań

Sukcesywna dostawa żywności-2

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ SP Zamienie z załącznikami
Formularze asortymentowo-cenowe

Część nr 1 dostawy świeżego mięsa i wędlin

Część nr II dostawa swieże warzywa i owoce

Część nr III dostawy produktów mleczarskich

Część nr IV dostawy świeżego pieczywa, wyrobów piekarniczych i ciastek

Część nr V dostawy pozostałych produktów spożywczych

Część nr VI dostawy jaj

Część nr VII dostawy warzyw korzennych

Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację zamówienia na sukcesywną dostawę żywności
Informacja z otwarcia ofert


Sukcesywna dostawa żywności

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ SP Zamienie z załącznikami
Formularze asortymentowo-cenowe

Część nr 1 dostawy świeżego mięsa i wędlin

Część nr 2 dostawy mrożonek i ryb mrożonych

Część nr 3 dostawy warzyw i owoców

Część nr 4 dostawy produktów mleczarskich

Część nr 5 dostawy świeżego pieczywa, wyrobów piek i ciastkarsk

Część nr 6 dostawy wyrobów garmażeryjnych

Część nr 7 dostawy pozostałych produktów spożywczych

Część nr 8 dostawy jaj

Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację zamówienia na sukcesywną dostawę żywności
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Sukcesywna dostawa żywności”, prowadzonego w trybie podstawowym


Autor:


Data ostatniej zmiany: